Společnost CSBC BOHEMIA, spol. s r.o. je partnerem v oblasti integrace výpočetní techniky a optických sítí LAN zejména pro speciální použití, dále v oblasti simulační techniky a speciálního vybavení.

Další z nejdůležitějších činností naší společnosti je i přímé zastupování společnosti Kerametal, a.s., Bratislava, na českém trhu.

V širokém spektru námi nabízených produktů a služeb úzce spolupracujeme s některými výzkumnými ústavy, vysokoškolskými zařízeními a s významnými státními i soukromými podniky.

Uvedené skutečnosti nás zavazují k tomu, aby výsledky naši práce zabezpečovaly vysokou efektivitu v souladu s vynaloženými prostředky, byly na úrovni současného vývoje a nabídky a zaručovaly maximální uživatelský komfort.

 

Ing. Juraj Chochlík

ředitel společnosti