Společnost CSBC BOHEMIA, spol. s r.o. je partnerem v těchto základních oblastech produktů a služeb:

-          dodávky a integrace výpočetní techniky a sítí LAN zejména pro speciální použití,

                včetně kamerových, přístupových a prezentačních systémů

-          pozemní letecké techniky a leteckého vybavení

-          simulační techniky a speciálního vybavení.

Další z důležitějších činností naší společnosti je i zastupování slovenské společnosti Kerametal, a.s., Bratislava, na českém trhu.

V širokém spektru námi nabízených produktů a služeb úzce spolupracujeme s některými výzkumnými ústavy, vysokoškolskými zařízeními a s významnými státními i soukromými podniky.

Uvedené skutečnosti nás zavazují k tomu, aby výsledky naši práce zabezpečovali vysokou efektivitu v souladu s vynaloženými prostředky, byli v souladu s úrovní současného vývoje a nabídky a zabezpečovali maximální uživatelský komfort.

  

Ing. Juraj Chochlík

 ředitel společnosti